Viltolycka

1.Skadehändelse
2.Skadeuppgifter
3.Grunduppgifter
4.Sammanfattning
5.Bekräftelse

Skyddsutrustning

Parkeringsskador måste polisanmälas

För att vi ska kunna handlägga skadan måste du göra en polisanmälan.

Endast en person kan vara förare

Anmäl bara en person som förare.